Extras

   Catering Plan

This plan is ONLY for the main member and the spouse.
We make sure that we take care of your catering needs,from the menu and cooking, crockery and cutlery to the cleaning after the service.

Catering Plan


   Inkomo Plan

This plan is ONLY for the main member and the spouse.
We make sure that we take care of your cattle. We bring cattle alive.

Inkomo Plan

   Grave Plan

This plan is ONLY for the main member and the spouse.
We make sure that we take care of your catering needs,from the menu and cooking, crockery and cutlery to the cleaning after the service.

Grave Plan


   Tombstone Plan

This plan is ONLY for the main member and the spouse.

Tombstone Plan

[/wp_tab_content]

   Top - Up

PLAN - PRICE

Description

Croceries  

R1 500 

Lapho Kufo ilunga eliyinhloka noma oshade naye. Le nzuzo izokhokha u-R 1500 ngenyanga, izinyanga kukhokhwa...

R 80 ngenyanga !

Courtesy Car Plan 

Lapho kushona ilunga eliyinhloko umdeni uzokujabulela ukusebenzisa imonto ye-Class eliphambili ngenhloso yokwenza amalungiselelo omngcwabo. kuhokhwa...

R 70 ngenyanga !

Accidental Death Cover

R10 000 

Ekufeni kwelungu eliyinhloko noma oshade naye. Lenzuzo izokhokha u-R10 000 kanye kuphela uma kwenzeka ukubulawa ngengozi. Ukhokha...

R 50 ngenyanga !

   Additional Adult Dependent

ADDITIONAL ADULT DEPENDENT:

Economy Plan Prestige Plan Legacy Plan
AGE: PREMIUM: AGE: PREMIUM: AGE: PREMIUM:
16 – 64 R20 16 – 64 R30 16 – 64 R40
65 – 74 R50 65 – 74 R80 65 – 74 R100
75 – 84 R85 75 – 84 R120 75 – 84 R155
85 – 90 R125 85 – 90 R190 85 – 90 R255
91 – 100 R135 91 – 100 R195 91 – 100 R265
Big Family Plan Dome Plan Luxury Plan
AGE: PREMIUM: AGE: PREMIUM: AGE: PREMIUM:
16 – 64 R20 16 – 64 R55 16 – 64 R65
65 – 74 R50 65 – 74 R125 65 – 74 R135
75 – 84 R85 75 – 84 R195 75 – 84 R205
85 – 90 R125 85 – 90 R320 85 – 90 R330
91 – 100 R135 91 – 100 R340 91 – 100 R350